Chongqing Jianwei Machinery Co., Ltd


 

Address: No. 5, building B5, Jieshi Shuguang Industrial Park, Banan District, Chongqing

 

Tel+86-023-62458307

Mailbox414681309@qq.com


Jianwei machinery

Online Message

Chongqing Jianwei Machinery Co., Ltd

Copyright Chongqing Jianwei Machinery Co., Ltd

 | SEO |   Powered By: www.300.cn

Jianwei machinery
Jianwei machinery

Address: No. 5, building B5, Jieshi Shuguang Industrial Park, Banan District, Chongqing

图片名称
QR code

Scan QR code Browse with mobile phone